Waar wij voor staan

Basisschool De Akker is een kleine christelijke basisschool op reformatorische grondslag. Een belangrijk kenmerk voor onze school is de fijne sfeer en de grote ouderbetrokkenheid. De mensen die er werken kenmerken zich door hun enorme inzet en bijzondere toewijding, waarmee zij het onderwijs aan de kinderen geven. Onze school heeft vooral een regionale functie en is onderdeel van de schoolvereniging Educatis.

Op onze school zitten de leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep en volgen acht aaneengesloten jaren de lessen op de basisschool. Vanuit onze missie vinden we het belangrijk om iedere individuele leerling ook echt te zien. Dat vraagt van de leerkrachten veel vaardigheden. Daarom werken we met bevoegde docenten. Zij kunnen de leerlingen de extra mogelijkheden bieden die nodig zijn zoals het omgaan met uitgestelde aandacht en het zelfstandig werken.

We werken per klas met maximaal twee leerkrachten waarbij één of beide leerkracht(en) eindverantwoordelijk is/zijn voor de groep kinderen.

In alle groepen wordt iedere dag begonnen met godsdienstonderwijs. Dat geven we op verschillende manieren vorm. Het kan bestaan uit psalmen, een Bijbelverhaal of kerkgeschiedenis. We onderscheiden ons van andere scholen door ook in de overige lessen aandacht te geven aan onze identiteit. Er komen dagelijks kinderen vanuit verschillende denominaties naar onze school. We voelen ons verbonden door de verscheidenheid in de eenheid die we vinden in de Bijbel.
 
Visie en missie De Akker
Vanuit onze visie dat ieder kind een uniek schepsel van God is, wordt op De Akker door gedreven mensen het onderwijs gegeven. Hulp, zorg en aandacht worden toegespitst op individuele onderwijsbehoeften van kinderen.
Op onze school staat de Bijbel centraal en werken we met een hecht team vanuit een warm pedagogisch klimaat aan de vorming van de kinderen. Gods Woord heeft betekenis voor nu, maar ook voor later. Voor onze kinderen in de 21e eeuw. Daarom vinden we een praktische vertaalslag van de Bijbelse boodschap naar het leven van iedere dag belangrijk.

Tegelijk mogen we onze kinderen wijzen op de toekomst. “Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.” (Hebreeën 13:14[1]).

We geven onderwijs niet om terug te kijken. Al is reflectie in de dagelijkse praktijk belangrijk. We geven onderwijs om onze kinderen voor te bereiden om als goede burgers in de maatschappij te kunnen functioneren.
 
Onze missie bij het opvoeden en onderwijzen is: Hart en oog voor ieder kind!
Een hart, om elk kind onvoorwaardelijk lief te hebben. Liefde is iets wat diep binnen in ons moet zijn. Dat zorgt ervoor dat we kinderen niet af rekenen op hun gedrag. Kinderen laten zich ook in het hart kijken. Zo laten wij ook zien wat in ons leeft. Dat zorgt voor de verbinding tussen de leerkracht en het kind.

Een oog, om te kijken wat elk kind nodig heeft aan onderwijs en zorg. Op onze school zien we de kinderen echt. Door kinderen echt te zien weten we waar de behoeftes van het kind liggen. Gedrag wat kinderen laten zien vertelt ons hoe het met de kinderen gaat. Dat helpt ons om op de juiste manier onderwijs te geven. We zien ook wanneer kinderen zorg nodig hebben. Extra zorg, omdat de aangeboden leerstof onvoldoende is. Extra zorg, omdat de aangeboden leerstof teveel is. Door oog te hebben voor de kinderen kunnen we op de juiste manier aansluiten bij de kinderen.

Leren staat op onze school centraal. Onze school is een lerende organisatie. We verwachten veel van de kinderen. Maar de kinderen mogen ook veel van ons verwachten. We zijn er van overtuigd dat we kinderen het best kunnen laten leren in een rustige en stabiele omgeving. Dat zorgt ervoor dat er veel klassikale lessen zijn. De docenten bereiden zich goed voor op de lessen en bieden de zorg aan waar dat nodig is. Het team volgt extra scholing die is gekoppeld aan de behoeften van de groepen.

Leren mét en van elkaar. Kinderen leren vooral in een betekenisvolle leeromgeving. We zoeken naar contexten en omgevingen die het kind aanspreken en passen bij de leeftijd. Op onze school wordt thematisch gewerkt. Hierin liggen er voor de kinderen uitdagingen om te kunnen ontdekken waar ze goed in zijn. Doordat er in groepen gewerkt wordt leren de kinderen ook van elkaar ontdekken waar de kwaliteiten van andere kinderen liggen.
[1] Statenvertaling Bijbel