Doelgericht leren

Het schoolplan 2019-2023 is een nadere uitwerking van het strategisch beleidsplan : 'Doelgericht Leren'. In het schoolplan beschrijft de school haar basiskwaliteit en haar ambities voor de komende 4 jaren. Specifiek geldt hier dat de leerlingen worden toegerust om als christen te functioneren in de maatschappij.

Schoolplan 2019-2023