Activiteitencommissie

De AC is een enthousiaste groep ouders die de school ondersteunt bij het organiseren van allerlei activiteiten.
De AC vergadert 5 keer per jaar.
- Zij coördineert de ouderhulp en het overblijven in groep 1/2.
- Zij organiseert de 5 december actie, koningsdag, schoolreis, de schoolfotograaf en nog vele andere zaken.

In de AC hebben de volgende personen zitting:
Caroline Bax-Bax
Heleen den Breejen-Kamphuis
Leanne Buitendijk-Strijbis
Eveline de Lijster-Meijer
Lydia Meijer-Larooij
Liz van der Linden