Overblijven

In groep 1/2 lunchen de kinderen o.l.v een ouder. In groep 3 t/m 8 lunchen de leerlingen o.l.v. de leerkracht.
Het overblijven wordt gecoördineerd door de AC
Lydia Meijer, de overblijfcoördinator verstrekt aan het eind van het schooljaar een formulier aan de ouders, waarop zij kunnen aangeven wanneer en hoe vaak zij kunnen overblijven.
Na inventarisatie ontvangt u het rooster met de data waarop u verwacht wordt. Wanneer u door onvoorziene omstandigheden, niet kunt overblijven zorgt u zelf voor een vervanger.

Overblijfregels
Om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen zijn een aantal regels opgesteld. Deze ontvangt u samen met het rooster voor overblijven en kunt u ook hier vinden.

Overblijfrooster