Verlofaanvragen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens de leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt.
Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden of geldige redenen voor verzuim aanwezig zijn.

In de verlofaanvraag kunt u lezen over de richtlijnen die de Gemeente Amstelveen heeft opgesteld m.b.t. het aanvragen van verlof.

In bijzondere gevallen neemt de directeur contact op met de leerplichtambtenaar om te kijken welke mogelijkheden er zijn om verlof te geven.

Aanvraagformulier verlof