Leerlingenvervoer

De Stichting Leerlingenvervoer zorgt ervoor dat leerlingen die verder van de school vandaan wonen, met de schoolbus naar school kunnen komen.
Het bestuur van de Stichting Leerlingenvervoer streeft ernaar de routes zo kort en economisch mogelijk te plannen. Tevens zorgt zij voor het onderhoud en de aanschaf van de schoolbussen en schoolauto's.

Kosten:
De gezinsbijdrage is vastgesteld op € 500.- per jaar voor het eerste kind en voor ieder volgend kind € 85.- Naast deze gezinsbijdrage is men verplicht om bij de gemeente een vergoeding aan te vragen, die rechtstreeks aan de Stichting wordt overgemaakt.

Verplichtingen:
Wanneer uw kind(eren) gebruik maken van het schoolvervoer, wordt u automatisch ingeroosterd als chauffeur. Afhankelijk van het aantal adressen op de schoolroute dienen ouders minimaal één dag/ evenredig aantal dagen vervoer voor hun rekening te nemen. Mocht dat echt niet gaan omdat u bijvoorbeeld geen rijbewijs bezit, dan wordt van u verwacht dat u een vrijwilliger uit uw omgeving bereid vindt om voor u in de plaats te rijden.

In de Stichting Leerlingenvervoer hebben de volgende personen zitting:
Jan-Willem Meijer (voorzitter)
Willeke van Heeringen-Hoogendoorn (secretaris)
Erwin den Breejen (penningmeester/contactpersoon onderhoud)
Jacomina den Breejen-Admiraal (vervoersvergoedingen)

Voor meer informatie klik hier