Lokale identiteitscommissie

De L.I. is een commissie die richting geeft aan het beleid met betrekking tot de identiteit van de school.
De L.I. vergadert 3 keer per jaar. De onderwerpen waarover gesproken wordt zijn: de identiteit van de school, het toelatingsbeleid van leerlingen en het beleid met betrekking tot het vaststellen van de schoolregels. Daarnaast bezoeken de leden van de commissie elke schooljaar een aantal groepen en maken zij deel uit van de werving- en selectiecommissie bij de benoeming van een nieuwe leerkracht.

In de L.I. hebben de volgende personen zitting:
Martin van Rossum (voorzitter)
Alienke Hoogendoorn (secretaris)
Jaap den Breejen (lid)


Reglement Lokale Identiteitscommissie