Ouderportaal Parnassys

Het ouderportaal van Parnassys geeft ouders/verzorgers inzage in de gegevens die de school van de leerlingen heeft verzameld en vastgelegd.
De cijfers en CITO resultaten zijn zichtbaar, evenals de gespreksnotities.
Dit alles om zo goed mogelijk samen te werken aan de ontwikkeling van de kinderen.
Ouders krijgen via de school een inlogcode voor het Ouderportaal van Parnassys