Onze identiteit

De Akker is een christelijke school op reformatorische grondslag.

Ons kompas

Gods Woord is het kompas voor ons denken en handelen. U ziet dit terug in: de omgang met elkaar, het dagelijks Bijbelonderwijs volgens een weekthema, het gebed aan het begin en eind van elke schooldag en het vele zingen van psalmen en christelijke liederen.

Onze visie

Vanuit de visie dat ieder kind een uniek schepsel van God is, wordt op De Akker door gedreven onderwijsmensen het onderwijs gegeven. Hulp, zorg en aandacht worden toegespitst op individuele onderwijsbehoeften van kinderen.

Ons logo

De driehoek heeft een stevige basis. Zo wil de school een goede basis zijn voor het verdere schoolleven, het vervolgonderwijs en het functioneren in de maatschappij.

Gods Woord, de Bijbel, is die basis, en daaruit voortvloeiend ook de drie Formulieren van Enigheid. Hier wordt ons handelen door bepaald. 

De handen hebben een meervoudige functie: het aanbidden van God als eerste, maar direct daaruit voortvloeiend ook het beschutten en beschermen van het jonge leven. 

De regen en de zon wijzen op de zegen en het licht van God waardoor onze leerlingen mogen groeien en bloeien.