Bijbels onderwijs

Ons onderwijs en de omgang met elkaar is gebaseerd op het Woord van God, de Bijbel: God liefhebben boven alles en de ander als jezelf.

De leerkrachten beginnen elke dag met het vertellen van een Bijbelse geschiedenis. Ook leren ze de kinderen in groep 1 t/m 6 elke week een psalm aan, en in groep 7 en 8 zijn dat de vragen uit de Heidelberger Catechismus. Vanaf groep 5 wordt er elke week een les uit "Leer het Woord" geleerd, een methode waarmee heel veel feitenkennis uit de Bijbel wordt opgedaan. In groep 7 en 8 worden bovendien nog wekelijk lessen kerkgeschiedenis gegeven.

Tweemaal per jaar, met kerst en met pasen of pinksteren, wordt er een viering gehouden met alle kinderen, zo mogelijk in de kerk met de ouders erbij.