Welkom op de website van Basisschool De Akker

Een reformatorische basisschool in de Randstad

Welkom op de website van Basisschool De Akker

Meld je kind aan

Welkom op de website van Basisschool De Akker

De Akker in Amstelveen

Welkom op de website van Basisschool De Akker

Onder de rook van Amsterdam vindt u een kleine christelijke basisschool op reformatorische grondslag, waar kinderen vanuit de wijde omtrek naar toe komen.

Kenmerkend voor onze school is de fijne sfeer en de grote ouderbetrokkenheid. Kenmerkend voor de mensen die er werken is hun enorme inzet en bijzondere toewijding, waarmee zij het onderwijs aan de kinderen geven.

Over Educatis

Leren voor het leven


Leren voor het leven is ons motto. Wij geloven dat leren en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Educatis biedt daarom uitdagend onderwijs, met oog voor respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en effectiviteit.
 

Talenten ontwikkelen


Ons onderwijs is gericht op het leven en de Bijbelse opdracht om talenten en gaven te ontwikkelen. We hechten waarde aan goede leerprestaties, maar dat niet alleen. We leren met ons hoofd, maar ook met onze handen en ons hart.
 

Omgang


Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid bepalen hoe we met elkaar omgaan, onze normen, waarden en gedragsregels. Ook vinden we het belangrijk dat de opvoeding thuis, in de kerk en op school zo veel mogelijk een geheel vormen.

Benieuwd wat dit voor ouders, leerlingen en (aankomende) leerkrachten in de praktijk betekent? Kijk en lees verder op onze site.

Voor elk kind een veilige plek

Onderwijs voor doeners en denkers

Leren doe je voor het leven