Passend onderwijs

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Op onze school proberen wij ieder kind datgene te geven wat hij of zij nodig heeft. 

Voor de kinderen met meer intellectuele capaciteiten dan gemiddeld is er de bovenschoolse plusklas, maar ook wordt er deze leerlingen extra uitdaging geboden binnen onze school.

Kinderen die moeite hebben met de leerstof, proberen we op een praktische manier de stof aan te bieden. Zo hangt er soms een heerlijke geur in het gebouw doordat een leerling koekjes heeft gebakken en zo leert over hoeveelheden en leert aanwijzingen te lezen.